Pismo przewodnie porada lekarsko-weterynaryjna

Prosimy o wypełnienie w celu otrzymania porady

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, jeśli pytania nie dotyczą problemu, można je pominąć.

1.         Dane kontaktowe pszczelarza:

Imię i nazwisko: *
Numer telefonu: *
+48
Search
  Adres e-mail: *

  2.         Treść pytania:

  3.         Dane pasieki:

  Przybliżona lokalizacja pasieki:
  Liczba rodzin pszczelich:
  0 (Min. 1 Characters)
  Typ ramki:
  Wielkopolska
  Warszawska
  Dadanta
  Ostrowskiej
  Langstrotha
  Warszawska poszerzona
  Inna
  Główne pożytki: np. wierzba, rzepak, akacja, lipa, nawłoć
  Rasa, linia pszczół: np. krainka - marynka, środkowoeuropejska- kampinowska, buckfast
  Siła rodzin odkład, słaba/średnia/silna rodzina, ilość ramek obsiadanych na czarno
  Stosowane leki, suplementy (nazwy i daty podania): Apivarol, Api life var, thymovar, bayvarol, biowar 500, apiguard, varromed, oxybee, apivar, formicprotect, polyvaryellow
  Zastosowane metody biotechniczne zwalczania V. destructor: np. izolacja matki, ramka pułapka, sztuczna rójka, ramka pracy
  Zastosowany pokarm (data karmienia): inwert, syrop cukrowy, ciasto
  Czy wystąpiły niepokojącego objawy w pasiece? Jeżeli tak, to jakie i w których rodzinach?: biegunka, liczny osyp, niezdolne do lotu pszczoły z rozciągniętymi odwłokami, wyrzucony z ula czerw, roztrzelony czerw na ramce, grzyb wewnątrz ula/ na ramkach, liczne roztocza Varroa destructor, osłabienie siły rodziny, inne
  Czy rodziny się osypały? Jeżeli tak, to kiedy prawdopodobnie nastąpiło zamarcie rodziny?:
  Czy w ostatnim sezonie kupowano nowe matki, rodziny, odkłady, pakiety, rójki?:
  Załącz zdjęcia np. osypanych pszczół, podejrzanych plastrów, pasieczyska
  Drag & Drop Files Here Browse Files
  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: *

  Przeczytałam/em i zgadzam się z  Zasadmi

  Wyślij