Badanie wycinka plastra

Jako próbkę należy wyciąć fragment/fragmenty plastra około 10/10 cm, z czerwiem lub obszarem obejmującym zmiany. W zależności od powodu badania, mogą być to komórki ze zmienionym czerwiem, o nietypowym wyglądzie, budzące podejrzenia wystąpienia chorób. Na przykład takich jak: rozstrzelony czerw; podziurkowane, wklęsłe lub ciemne zasklepy; niewygryzione, zamarłe poczwarki; zamarłe larwy wyprostowane (szare, czarne, w konsystencji mazi lub strupków, łódeczek). Pobrać można również fragmenty plastra zawierające pokarm, zarówno miód jak i pierzgę. Mogą to być nawet puste komórki, pokryte grzybem lub zabrudzone kałem.

Przed wycięciem pomocne w ocenie może być wykonanie zdjęcia całej ramki i wysłanie go mailem lub załączenie w piśmie przewodnim. Natomiast wycinki należy zapakować w papierowe opakowanie (koperta, karton - NIE owijać taśmą Pakowanie próbek - jak zrobić to prawidłowo? ), oznaczyć i niezwłocznie wysłać na adres gabinetu z załączonym pismem przewodnim lub można wypełnić je tutaj.

W zależności od zawartości plastra i jego oględzin, przeprowadzimy stosowne testy i badania. Badanie pozwala między innymi na szybką reakcję i zgłoszenie podejrzenia wystąpienia zgnilca amerykańskiego. Pozwala także wykluczyć tą ewentualność. Na podstawie zasklepionego czerwiu możemy także ocenić stopień porażenia rodziny roztoczem Varroa destructor. Natomiast plastry z nieprawidłowym pokarmem mogą zostać usunięte z ula i pozwoli to uniknąć zaperzenia. 

Co ważne, każde badanie kończy się konsultacją lekarsko-weterynaryjną. Wyniki wraz z zaleceniami wysyłamy mailem i w razie potrzeby wyjaśniamy również telefonicznie. Pszczelarz dostaje konkretne narzędzia do walki z chorobami i informacje pozwalające na poprawę praktyki produkcyjnej.

Twój adres e-mail: *
Napisz pytanie:
Wyślij