Badanie wycinka plastra

Jako próbkę należy wyciąć fragment plastra 10/10 cm z czerwiem lub obszar obejmujący zmiany. W zależności od powodu badania, mogą być to komórki ze zmienionym czerwiem, o nietypowym wyglądzie, budzące podejrzenia wystąpienia chorób. Na przykład takich jak zgnilec amerykański (złośliwy, AFB) lub zgnilec europejski (łagodny, EFB), czy też choroba woreczkowa (SBV). Pobrać można również fragmenty plastra zawierające pokarm, zarówno miód jak i pierzgę. Mogą to być nawet puste komórki, pokryte grzybem lub zabrudzone kałem. Przed wycięciem pomocne w ocenie może być wykonanie zdjęcia całej ramki i wysłanie go mailem. Natomiast wycinki należy zapakować w papierowe opakowanie (koperta, karton - NIE owijać taśmą Pakowanie próbek - jak zrobić to prawidłowo? ), oznaczyć i niezwłocznie wysłać na adres gabinetu. W zależności od zawartości plastra i oględzin jego oraz zdjęć, przeprowadzimy stosowne testy i badania. Na przykład przy podejrzeniu zgnilca, wykonamy test zapałkowy, szybki test kasetowy (w razie potrzeby), preparat mikroskopowy celem sprawdzenia obecności przetrwalników, ocenimy wygląd zamarłego czerwiu i zapach próbki. Wyniki wraz z opisem zostaną wysłane mailem, a w razie potrzeby zadzwonimy. Badanie pozwala na szybką reakcję i zgłoszenie podejrzenia wystąpienia zgnilca amerykańskiego, który jest chorobą zwalczaną z urzędu. Pozwala także wykluczyć tą ewentualność. Na podstawie zasklepionego czerwiu możemy także ocenić stopień porażenia rodziny roztoczem Varroa destructor. Plastry z nieprawidłowym pokarmem mogą zostać usunięte z ula i pozwoli to uniknąć zaperzenia. 

Twój adres e-mail: *
Napisz pytanie:
Wyślij