Badanie osypanych rodzin pszczelich

Materiałem do badania będą zarówno osypane pszczoły (zalegające na dennicy lub na plastrach), jak i fragmenty plastra z czerwiem lub plastra na którym zamarły pszczoły. Pomocne mogą okazać się również zdjęcia, ukazujące poszczególne ramki i wnętrze ula (można wysłać je mailem lub zamieścić w piśmie przewodnim). Próbki należy umieścić w papierowym opakowaniu ( Pakowanie próbek - jak zrobić to prawidłowo? ), opisać i wysłać na adres gabinetu z załączonym pismem przewodnim lub można wypełnić je tutaj.

Osyp zostanie zbadany makroskopowo na obecność roztoczy Varroa destructor, objawów chorób wirusowych, grzybiczych, obecność i rodzaj entomofauny. Mikroskopowo określimy liczbę spor Nosema spp. przypadających na jedną pszczołę. Zbadamy również czerw i komórki plastrów pod kątem zarażenia przez roztocza dręcza pszczelego, objawów chorób wirusowych i bakteryjnych. Ocenimy wygląd ogólny plastra, pokarmu w postaci pierzgi (obecność grzyba Bettsia alvei) i nie tylko. Dzięki takiemu badaniu jesteśmy w stanie ustalić przyczynę osypania się rodziny i oszacować ryzyko transferu czynników chorobotwórczych w pasiece.

Co ważne, każde badanie kończy się konsultacją lekarsko-weterynaryjną. Wyniki wraz z zaleceniami wysyłamy mailem i w razie potrzeby wyjaśniamy również telefonicznie. Pszczelarz dostaje konkretne narzędzia do walki z chorobami i informacje pozwalające na poprawę praktyki produkcyjnej.  Ule z osypanymi rodzinami powinny zostać niezwłocznie zabezpieczone przed dostępem pszczół. Następnie należy zutylizować wszystkie plastry z osypanych rodzin i zdezynfekować, po uprzednim oskrobaniu, wszystkie elementy uli (drewniane opalić do zbrązowienia, pozostałe dezynfekować za pomocą podchlorynu sodu 1-2% lub sody kaustycznej 2-3%) sprzęt pasieczny używany do przeglądu zamarłej rodziny powinien również zostać starannie umyty i zdezynfekowany.

Twój adres e-mail: *
Napisz pytanie:
Wyślij