Badanie osypanych rodzin pszczelich

Materiałem do badania będą zarówno osypane pszczoły (zalegające na dennicy lub na plastrach), jak i fragmenty plastra z czerwiem lub plastra na którym zamarły pszczoły. Pomocne mogą okazać się również zdjęcia, ukazujące poszczególne ramki i wnętrze ula.  Próbki należy umieścić w papierowym opakowaniu ( Pakowanie próbek - jak zrobić to prawidłowo? ), opisać i wysłać na adres gabinetu. Osyp zostanie zbadany makroskopowo na obecność roztoczy Varroa destructor, objawów chorób wirusowych, grzybiczych, obecność i rodzaj entomofauny. Mikroskopowo określimy liczbę spor Nosema spp. przypadających na jedną pszczołę i obecność lub brak Malpighamoeba mellificae. Zbadamy również czerw i komórki plastrów pod kątem porażenia przez roztocza dręcza pszczelego, objawów chorób wirusowych i bakteryjnych (zgnilec europejski i amerykański). Ocenimy wygląd ogólny plastra, pokarmu w postaci pierzgi (obecność grzyba Bettsia alvei) i nie tylko. Dzięki takiemu badaniu jesteśmy w stanie ustalić przyczynę osypania się rodziny i oszacować ryzyko transferu czynników chorobotwórczych na pasiece.

 

Co ważne, każde badanie kończy się konsultacją lekarsko-weterynaryjną, dzięki której pszczelarz dostaje konkretne narzędzia do walki z chorobami (i nie tylko)  Ul z osypaną rodziną powinien zostać niezwłocznie zabezpieczony przed dostępem pszczół, a sprzęt pasieczny używany do przeglądu zamarłej rodziny powinien zostać staranne zdezynfekowany.

Twój adres e-mail: *
Napisz pytanie:
Wyślij