Flotacja

Jest to jedna z metod monitoringu stopnia porażenia rodziny roztoczami Varroa destructor. W tej metodzie konieczne jest uśmiercenie niewielkiej ilości pszczół. Na podstawie liczby znalezionych roztoczy Varroa destructor oceniane jest ryzyko nadmiernego wzrostu populacji pasożyta, mogące zagrażać rodzinie pszczelej. Flotacja jest jedną z metod pozwalającą na zaplanowanie adekwatnego postępowania i zabiegów przeciw warrozie oraz wprowadzeniu leczenia w sytuacji kiedy jest ono potrzebne. Odpowiedni monitoring umożliwia też ustalenie stopnia reinwazji i harmonogrmu niezbędnych zabiegów biotechnicznych.

 

Twój adres e-mail: *
Napisz pytanie:
Wyślij