Sugar roll test

Jest to test przeprowadzany na pasiece, służy on monitoringowi warrozy. Test nie powoduje uśmiercenia pszczół. Do testu pobierana jest niewielka liczba pszczół (300) z plastrów z czerwiem. Na podstawie liczby znalezionych roztoczy Varroa destructor oceniane jest ryzyko nadmiernego wzrostu populacji pasożyta, mogące zagrażać rodzinie pszczelej. Sugar roll test jest jedną z metod pozwalającą na zaplanowanie adekwatnego postępowania i zabiegów przeciw warrozie oraz wprowadzeniu leczenia w sytuacji kiedy jest ono potrzebne. Odpowiedni monitoring umożliwia też ustalenie stopnia reinwazji i harmonogramu niezbędnych zabiegów biotechnicznych.

Twój adres e-mail: *
Napisz pytanie:
Wyślij