Polityka Prywatności strony vetforbees.pl

Informujemy Cię, że w przypadku, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dostępną pod adresem vetforbees.pl, przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych i dokładamy należytych starań, aby przestrzegać przysługujących Ci praw. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z treścią przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie).

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Vet for bees Ewa Mazur Bartłomiej Molasy spółka cywilna , NIP: 5361961203, REGON: 521389581, adres: ul. Poli Gojawiczyńskiej 9/21. 01-773 Warszawa, dane kontaktowe: numer telefonu: 731333215, adres email: kontakt@vetforbees.pl (dalej: Administrator).

Jak możesz się skontaktować z Administratorem?

Kontakt z Administratorem danych możliwy jest w następujący sposób:

a.              listownie, wysyłając przesyłkę na adres Administratora – ul. Poli Gojawiczyńskiej 9/21. 01-773 Warszawa,

b.              pocztą elektroniczną na adres: kontakt@vetforbees.pl,

 

c.              telefonicznie, dzwoniąc na numer: 731333215.

Na jakie podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

W związku z funkcjonowaniem naszej strony internetowej, przetwarzamy dane osobowe w różnych celach i w różnym zakresie. Jest to głównie zależne od tego, z jakich funkcjonalności strony korzystasz i w jakie interakcje z nami wchodzisz. Poniżej opisujemy poszczególne czynności przetwarzania danych.

1)      Wizyta na naszej stronie internetowej

Jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową, przetwarzamy niektóre Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez nas z plików cookies na stronie internetowej oraz zapisywaniem danych o wejściu na stronę internetową (logów). W związku z tym przetwarzamy takie dane jak adres IP i dane o urządzeniu, z którego korzystasz, dane o systemie operacyjnym, Twoją lokalizację czy też dane statystyczne dotyczące Twojej aktywności na stronie internetowej.

Dodatkowo posiadamy rozwiązania służące do analizy ruchu na naszej stronie internetowej i tworzenia statystyk w tym zakresie. Opierają się one o usługę Google Analytics.

W powyżej opisanym zakresie, podstawą przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, a więc prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na śledzeniu aktywności na naszej stronie internetowej.

2)      Subskrypcja newslettera

Możemy kierować do użytkowników zapisujących się do newslettera informacje o aktualnej ofercie i promocjach. W związku z tym przetwarzamy takie dane jak adres e-mail.

Wysyłanie newslettera ma swoje oparcie w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, a więc uprzednio wyrażona w tym celu zgoda.

Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?

W celu funkcjonowania naszej strony internetowej oraz w związku z realizacją działań opisanych powyżej, korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich. Dlatego podane przez Ciebie dane osobowe są przekazywane podmiotom współpracującym z nami w zakresie IT, pozycjonowania naszej strony internetowej oraz reklamy w Internecie.

Dodatkowo, w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, możemy przekazać Twoje dane osobowe do:

·         Google Ireland Limited – podmiot ten ma dostęp do danych osobowych, które przetwarzamy w związku z tworzeniem statystyk dotyczących korzystania z naszej strony internetowej oraz wyświetlaniem reklam w ramach wyszukiwarki Google. Podmiot ten jest spółką zależną od Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA. Ewentualne przekazanie danych osobowych do USA może odbywać się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, czyli specjalnej umowy, której wzór został zaakceptowany przez Komisję Europejską,

·         Facebook Ireland Limited – podmiot ten przetwarza dane osobowe w związku z odwiedzaniem naszego fanpage na Facebooku, Instagramie lub kontaktowaniu się z nami za pośrednictwem aplikacji Messenger. Podmiot ten jest spółką zależną od Facebook Inc z siedzibą w Kalifornii, USA. Ewentualne przekazanie danych osobowych do USA może odbywać się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, czyli specjalnej umowy, której wzór został zaakceptowany przez Komisję Europejską,

Czas przechowywania danych osobowych

Staramy się przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one nam rzeczywiście niezbędne – po tym czasie je usuwamy. Dlatego możemy poinformować Cię, że co do zasady:

1)      jeżeli jesteś osobą, która weszła na naszą stronę internetową, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak korzystasz ze strony,

2)      jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzamy dane do momentu cofnięcia tej zgody lub zaprzestania prowadzenia działań, w związku z którymi została zebrana taka zgoda,

3)      jeżeli jesteś osobą, która odwiedziła nasz profil w mediach społecznościowych, pozostawiła polubienie lub komentarz pod wpisem w ramach mediów społecznościowych lub napisała do nas przez aplikację Messenger, przetwarzamy Twoje dane tak długo, jak długo istnieje nasz profil w ramach danego portalu społecznościowego, nie dłużej jednak niż przez czas, gdy jesteś użytkownikiem takiego portalu.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci prawa do:

 

1)             żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2)             żądania sprostowania swoich danych osobowych,

3)             żądania usunięcia swoich danych osobowych,

4)             żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5)             przeniesienia swoich danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody,

6)             wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,

7)             w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody – cofnięcia zgody w każdym momencie, co nie będzie miało wpływu na prawidłowość przetwarzania danych przed momentem cofnięcia zgody,

8)             wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji opartego na profilowaniu. Ewentualne kierowanie reklam za pośrednictwem portali społecznościowych może opiera się wyłącznie na ogólnych kryteriach i nie łączy się z podejmowaniem decyzji.

 Pliki Cookies

W związku z tym, że odwiedzasz naszą stronę internetową, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane stosowane przez nas pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookies możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania przez Ciebie z aplikacji lub strony internetowej, czy też informacje o używanym przez Ciebie urządzeniu lub oprogramowaniu. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również inne, podobne do plików cookies technologie optymalizujące ich działanie, w związku z którymi może dojść do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli w niniejszej polityce odnosimy się do plików cookies, oznacza to również podobne do plików cookies technologie. Pliki cookies służą do kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

 Pamiętaj, że w przypadku ograniczenia stosowania plików cookies, korzystanie z poszczególnych usług świadczonych przez nas może mieć charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.