Badanie zachowań higienicznych (pin test, recapping)

Jest to specjalistyczne badanie przeznaczone dla pszczelarzy selekcjonujących swoje pszczoły pod kątem zachowań higienicznych lub chcących dowiedzieć się jaki jest ich poziom w ich rodzinach. Aby badanie miało sens w przypadku selekcji, należy powtarzać je wielokrotnie dążąc do polepszania wyników. Jednorazowe sprawdzenie nie oznacza, że cechy będą przekazywane do następnych pokoleń. Badanie pin test wymaga dwukrotnej wizyty w pasiece, natomiast recapping pobierania fragmentów plastra z zasklepionym czerwiem. Badania są pracochłonne jednak dają nadzieję na poprawę pogłowia pszczół jeśli chodzi o odporność na choroby. Możliwe jest polepszenie cech lokalnej populacji takich jak - VSH (Varroa sensitive hygiene), zwiększonym instynkcie oczyszczania się z pasożyta, usuwania martwego/ zarażonego czerwiu, odsklepiania komórek z czerwiem zarażonym roztoczami. Prowadzi to do obniżonej zdolność do reprodukcji Varroa destructor (SMR - Suppressed Mite Reproduction), a kiedyś być może nawet powstania VSB (Varroa Sustainable Bees) pszczół odpornych, mogących przetrwać bez leczenia. Bardzo ważne jest jednak aby zaznaczyć: z obecnych badań wynika, że takie cechy muszą powstawać lokalnie u populacji pszczół przystosowanych do środowiska, w którym żyją. Nie wydaje się możliwe stworzenie uniwersalnej lini odpornej, niezależnie od miejsca życia. Transport już o kilkaset kilometrów może spowodować bezużyteczność wyselekcjonowanych pszczół. Stąd każdy powinien brać pod uwagę selekcjonowanie pod względem zachowań higienicznych w swojej populacji.  W naszym kraju jest to zadanie bardzo trudne, ze względu na silne napszczelenie terenu, sięgające nawet ponad 10 rodzin na kilometr kwadratowy. W takich miejscach zabiegi tego rodzaju mogą nie mieć sensu, ze względu na ogromny poziom reinwazji, horyzontalnego (pomiędzy odrębnymi rodzinami) transportu patogenów oraz olbrzymią, niekontrolowaną pule genetyczną. Należy brać pod uwagę wiele czynników i dokładnie zaplanować swoje działania, jeśli mają przynieść skutek. Przed umówieniem się na badanie zachowań higienicznych polecamy wypełnić pismo przewodnie.

Twój adres e-mail: *
Napisz pytanie:
Wyślij