Badanie osypów zimowych

Na próbkę osypu zimowego składa się cała zawartość dennicy ula po zimowli. Próbkę należy pobrać przed rozpoczęciem usuwania osypu przez pszczoły (tj. przed pierwszym oblotem wiosennym), aby materiał miał pełną wartość diagnostyczną. Materiał umieszczamy w oznakowanym papierowym opakowaniu (karton, koperta- bez foli bąbelkowej, Pakowanie próbek - jak zrobić to prawidłowo?) i wysyłamy na adres gabinetu jak najszybciej od pobrania. Materiał zostanie przebadany pod kątem stopnia porażenia roztoczami Varroa destructor, obecności objawów wirusa zdeformowanych skrzydeł (DWV), nieprawidłowości w budowie pszczół, obecności i rodzajowi entomofauny, stopnia porażenia grzybem Nosema spp. oraz na obecność Malpighamoeba mellificae. Badanie osypu zimowego jest podstawą monitorowania statusu zdrowotnego pasieki. Pozwala stwierdzić np. czy rodzina pszczela wymaga wiosennego zwalczania warrozy.Oceniamy jakość przebiegu zimowli, co pozwala oszacować tempo rozwoju rodziny w obecnym sezonie. Najlepiej oddać do badania osypy ze wszystkich rodzin, jeżeli pasieka liczy ponad 25-30 pni, to zalecamy badanie 20% pogłowia.                                                                                                                                                                                                        

Twój adres e-mail: *
Napisz pytanie:
Wyślij