Przegląd kliniczny

Przegląd kliniczny jest dokonywany przez nas na pasiece, polega na przeprowadzeniu szczegółowego przeglądu rodziny pod kątem jej zdrowotności, higieny oraz pobraniu ewentualnych próbek do badania w gabinecie.

Przy okazji przeglądu możemy przeprowadzić test z cukrem pudrem lub flotację, w celu określenia stopnia zarażenia pszczół dorosłych roztoczem Varroa destructor. Czy też diagnostyczne odsklepianie czerwiu monitorujące jego zarażenie. W razie potrzeby możemy wykonać zabieg leczenia rodziny i pokazać jego prawidłowy przebieg. W trakcie przeglądu wskażemy pszczelarzowi wszystkie znalezione nieprawidłowości i zasugerujemy metody ich poprawienia.

W przypadku większej liczebności pasieki, znajdującej się na jednym pasieczysku, wystarczy wykonanie przeglądów klinicznych jedynie części rodzin, aby mieć wyobrażenie o stanie całej pasieki. Można wybrać również tylko te rodziny, które przejawiają objawy chorób lub wydaja się słabe. Przeglądy kliniczne mogą pomóc poprawić wyniki pasieki, zwiększyć przeżywalność rodzin i zapobiec popełnianiu błędów. Jeśli chcesz umówić się na przegląd kliniczny polecamy wcześniej wypełnić pismo przewodnie.

Twój adres e-mail: *
Napisz pytanie:
Wyślij