Przegląd kliniczny

Przegląd kliniczny jest dokonywany przez nas na pasiece, polega na przeprowadzeniu szczegółowego przeglądu rodziny pod kątem jej zdrowotności i higieny oraz pobraniu ewentualnych próbek. Przy okazji przeglądu możemy przeprowadzić sugar roll test w celu określenia stopnia porażenia rodziny roztoczem Varroa destructor, lub przeprowadzić diagnostyczne odsklepianie czerwiu, również będące metodą monitoringu warrozy. Możemy też wykonać zabieg leczenia rodziny i pokazać jego prawidłowy przebieg. W trakcie przeglądu wskażemy pszczelarzowi wszystkie znalezione nieprawidłowości i zasugerujemy metody ich poprawienia. W przypadku większej liczebności pasieki, znajdującej się na jednym pasieczysku wystarczy wykonanie przeglądów klinicznych jedynie części rodzin, aby mieć wyobrażenie o stanie całej pasieki. Można wybrać również tylko te rodziny, które przejawiają objawy chorób lub wydaja się słabe. Przeglądy kliniczne mogą pomóc poprawić wyniki pasieki, zwiększyć przeżywalność i zapobiec popełnianiu błędów. Jeśli chcesz umówić się na przegląd kliniczny polecamy wcześniej wypełnić pismo przewodnie.

Twój adres e-mail: *
Napisz pytanie:
Wyślij