Zakładanie pasieki

Przed założeniem własnej pasieki warto rozważyć jakie są motywy i korzyści stojące za tym pomysłem. W Polsce z roku na rok jest coraz więcej pszczelarzy. W większości są to pszczelarze hobbystyczni czyli tacy, którzy mają kilka - kilkadziesiąt pszczelich rodzin. Co prawda wysoki odsetek rodzin pszczelich umiera w trakcie zimy, mimo to ich liczba stale rośnie i zwiększa się zagęszczenie pszczoły miodnej w Polsce. Czy to zjawisko na pewno jest korzystne?

Niestety, nie. Pszczoła miodna jest tylko jednym z gatunków z Apiformes, które obejmują ich, w samej Polsce, ponad 470. Jej siła jako zapylacza jest w liczebności rodziny - w szczycie sezonu w ulu pracuje nawet 80 tysięcy robotnic. Jednak nie czyni jej to jedynym zapylaczem i nie pozwala zastąpić innych. Ogromną pracę wykonują również dzikie zapylacze, a pszczoła miodna stanowi dla nich konkurencję. Dzikie pszczoły (i nie tylko) są obecnie w gorszej sytuacji, niż pszczoła utrzymywana przez człowieka. Niszczeją ich siedliska, tracą bazy pożytkowe oraz cierpią z powodu szerzących się chorób, z których część rozprzestrzenia także pszczoła miodna.

Jeżeli Twoją główną motywacją jest chęć pomocy pszczołom i realne działanie przeciwko ich ginięciu, to zachęcamy do pomocy, ale dzikim zapylaczom. Pszczoła miodna obecnie sobie radzi :) Co możesz zrobić? Wyznacz miejsce w swoim ogrodzie, które będziesz kosił tylko 2 razy w roku. Nie usuwaj z ogrodu wszystkich starych gałęzi, drewna i kamieni tylko zostaw je w spokojnym miejscu. Możesz też wykonać rozmaite pomoce gniazdowe dla dzikich pszczół, polecamy tutaj nasz artykuł oraz stronę dzicy zapylacze. Najprostsze co można zrobić  to sianie różnorodnych, rodzimych kwiatów, drzew i krzewów, dostosowanych do danego środowiska oraz unikanie środków ochrony roślin, które są szkodliwe dla owadów.

Jeśli jednak chcesz założyć pasiekę to naszym zdaniem najlepszym wyborem jest podążanie następującą ścieżką:

1. Najpierw edukacja. Czyli książki, wykłady, szkolenia wizyta u doświadczonego pszczelarza.

2. Następnie praktyka, nauka poprzez na przykład pomoc pszczelarzowi z w najbliższej okolicy, obycie się z pszczołami i gospodarką pasieczną.

3. Ocena Twoich możliwości i oczekiwań. W jakim celu chcesz mieć pszczoły? Czy zależy Ci na kontakcie z nimi czy może na miodzie i innych produktach? Interesuje Cię produkcja pakietów, odkładów pszczelich? Gdzie chcesz trzymać pszczoły? Jakie jest napszczelenie danego regionu, jakie są pożytki? Gdzie znajduje się najbliższa pasieka i ile liczy pni? Ile masz miejsca na pasiekę? Czy pasieka będzie wędrowna?

Zakładanie pasieki stacjonarnej jeśli sąsiadujesz w okolicy 3 kilometrów z innymi pasiekami liczącymi łącznie ponad 30 uli jest naszym zdaniem słabym pomysłem, niezależnie od planowanej wielkości Twojej pasieki. Jeśli sąsiadujesz z dużymi obszarami sadów owocowych lub otaczają Cię pola uprawne, na których siana jest głównie kukurydza może okazać się, że baza pożytkowa jest zbyt uboga lub złej jakości i nie uda się zebrać miodu. W dodatku pszczoły trzeba będzie często karmić.

To tylko kilka z pytań i przeciwwskazań, teraz krótko opiszemy warunki, które są najkorzystniejsze  z perspektywy pszczół:

- Niskie napszczelenie regionu, w okolicy kilku kilometrów brak pasiek.

- Bogata baza pożytkowa, pokrywająca zapotrzebowanie na nektar i pyłek przez większość sezonu.

- Mała pasieka licząca maksymalnie kilka uli, rozmieszczonych daleko od siebie ( co najmniej kilkanaście metrów - olbrzymia różnica w występowaniu błądzenia, rabunków i co za tym idzie transmisji patogenów)

- Brak ryzyka zatrucia środkami ochrony roślin.

- Troskliwy, edukujący się pszczelarz, mający czas dokładnie monitorować stan zdrowotny rodzin pszczelich i stosować odpowiednie zabiegi higieniczne, biotechniczne oraz leczenie.

- Pszczoły z pobliskiej populacji dostosowane do lokalnych warunków i kalendarza fenologicznego. Stanowczo odradzamy ściągania podgatunków pszczół pochodzących z innych szerokości geograficznych lub odległych miejsc od naszego w Polsce. Przestrzegamy, że nie ma obecnie dostępnych na rynku pszczół odpornych na warrozę. Co więcej nawet jeśli pszczoły wykazywałyby takie cechy, są one obecne tylko lokalnie pod warunkiem niskiego napszczelenia. Pszczoły przenoszone nawet o kilkaset kilometrów, nie są już przystosowane do warunków środowiskowych nowego miejsca i nie poradzą tam sobie. Nie ma takiej możliwości tym bardziej  przy zbyt dużym zagęszczeniu populacji, reinwazja, rabunki i błądzenie pszczół nie pozwoli przetrwać nawet najlepiej przystosowanym.

4. Jeśli postanowiłaś/eś założyć pasiekę pamiętaj aby wcześniej zgłosić ją w Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym, właściwym ze względu na miejsce lokalizacji Twojej przyszłej pasieki.

5. Kupując pszczoły nie wahaj się poprosić o zaświadczenie o ich zdrowiu! Polecamy także zakup pakietów, które niosą ze sobą dużo niższe ryzyko przeniesienia chorób, są łatwe do leczenia w razie potrzeby oraz można osadzić je na każdej ramce.

W razie pytań -

Twój adres e-mail: *
Napisz pytanie:
Wyślij